ГРАФИК на 36-ия поход „По пътя на четата на Таньо войвода“ – 2021 г.

30 май – неделя

10.00 ч. – Тутракан, пред паметника на Таньо войвода. Поднасяне на цветя. Кметът открива похода.

11.00 ч. – Поднасяне на цветя пред паметника на Васил Левски в града

12.00 ч. – с. Пожарево, пред паметната плоча на Таньо войвода

13.30 ч. – Посещение на резерват „Сборяново“ и Тракийска царска гробница

16.30 ч. – с. Свещари. Паметната плоча на Борис Илиев

18.00 ч. – Пред паметника на хан Аспарух. Поднасяне на цветя

31 май – понеделник

10.30 ч. – Посещение на резервата „Воден“

15.00 ч. – Пред паметника в с. Острово

15.30 ч. – с. Побит камък. Инсценировка по залавянето на Стефан Николов – Заралията

16.30 ч. – с. Топчии

17.30 ч. – Площадът в гр. Разград, тържество пред Мавзолея

1 юни – вторник

10.30 ч. – пред паметника в с. Захари Стояново. Преход през Коджа хендек

15.00 ч. – с. Садина, пред паметника

19.00 ч. – гр. Попово

2 юни – сряда

10.00 ч. – Пред паметника на Таньо войвода в гр. Попово

11.00 ч. – Пред параклиса „Св. Борис I“ и паметника на В. Гаршин

11.40 ч. – Керчан баир при с. Априлово. Поднасяне на венци пред паметника на Таньо Стоянов. Проверка, сирени, минута мълчание