Г Р А Ф И К на 37-ми поход „По пътя на четата на Таньо войвода” – 2022 г.

I ден – 30 май – понеделник

 8:00 ч. – Тутракан, пред паметника на Таньо войвода. Кметът открива началото на похода.

Поднасяне на венци. Тържествено шествие през града. Поднасяне венци пред

паметника на Левски, П.Хитов, ген. Суворов, ген. Киселов

 9:00 ч. – Преглед на маршовата и патриотична песен пред община Тутракан

 9:30 ч. – Автобусите потеглят към с. Пожарево.

10:30 ч – Инсцениране слизането на брега на Дунава и клетвата на четниците. Венци пред паметната плоча на Таньо Стоянов и Панайот Хитов

11:30 ч. – Потегляне с автобусите

12:00 ч. – Пристигане пред чешмата на Антимово ханче. Участие в празника по

сценарий. Обяд

13:30 ч. – с. Търновци

13:30 ч. – с. Ст. Караджа

14:30 ч. – с. Веселец

14:30 ч. – с. Ив. Шишманово

15:00 ч. – с. Свещари. Паметната плоча на Борис Илиев

15:30 ч. – НЧ „Пробуда – 1929“, с. Свещари. Изложба на проф. Петър Чуклев

17:00 ч. – При паметната плоча в гр. Исперих (до стадиона). Колоната тръгва към паметника на Хан Аспарух и участва в празника по сценарий. Преглед на маршовата и патриотична песен.

Концерт на Теодосий Спасов и неговата група

20:00 ч. – Резервата Сборяново. Вечеря и нощувка

II ден – 31 май – вторник

7:00 ч. – Закуска, тръгване

8:00 ч. – Пред паметника в с. Малък Поровец

8:30 ч. – Преход през резервата Воден

10:00 ч. – с. Острово

11:00 ч. – Преход през местността Палашча. Венци пред паметната плоча

13:30 ч. – с. Побит Камък. Инсценировка по залавянето на Стефан Николов – Заралията. Обяд

15:00 ч. – с. Топчии – пред паметника

15:00 ч. – лекция на проф. Христо Матанов на тема „Русия и Балканите“ в НЧ „ Развитие 1869”, гр. Разград

17:00 ч. – Пред паметника на Хр. Ботев в гр. Разград

17:30 ч. – Посрещане на площада в гр. Разград. Участие в празника по сценарий.

Преглед на маршовата и патриотична песен. Среща на похода с ФК „Лудогорец“

20:00 ч. – Вечеря и нощувка

III ден – 1 юни – сряда

 7:00 ч. – Закуска. Тръгване

 8:30 ч. – с. Сеново и с. Кривня

 9:00 ч. – Преход през резервата Бели лом

10.00 ч. – гр. Ветово

11:00 ч. – гр. Цар Калоян

11:30 ч. – с. Костанденец

12:00 ч. – с. Захари Стояново. Преход през Коджа хендек

13:30 ч. – При паметника Коконката

14:00 ч. – с. Садина, при паметните плочи. Програма. Обяд

16:30 ч. – с. Ломци

17:00 ч. – с. Кардам (пред паметника). Изетбеевата чешма

18:00 ч. – Пристигане в гр. Попово, на площада. Участие в празненствата съгласно

сценария. Преглед на маршовата и патриотична песен

20:00 ч. – с. Светлен, вечеря и нощувка

IV ден – 2 юни – четвъртък

 7:00 ч. – Закуска

 7:30 ч. – Цветя на гроба на кмета Нешев в с. Светлен

 8:00 ч. – Венци пред паметниците в селото

 8:30 ч. – Пред параклиса „Св. Борис I” и паметника на В. Гаршин

 9:00 ч. – Инсценировка на „сражението” в местността Припека

11:40 ч. – Пристигане на Керчан баир при с. Априлово

11:50 ч. – Поднасяне венци пред паметника на Таньо Стоянов

12:00 ч. – Проверка, сирени, минута мълчание. Участие в празника съгласно сценария. Обяд. Разбор на похода

www.ludogorie.org