ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА СТАРИ ЗАНАЯТИ В С. СВЕЩАРИ“

Скъпи приятели и съмишленици,

на 16.05.2015 г. от 11:00 в хижа „Ахинора“ ще се проведе заключителната конференция по проект „Творческа работилница за стари занаяти в с. Свещари“, който включваше изучаване на традиционни за селото занаяти, в т.ч. свещолеене и изработване на керамични предмети, както и инициатива за изучаване на местните легенди. Една от нашите цели беше да провокираме малките участници – целева група на проекта – сами да преоткриват историята и легендите на мястото, в което живеят. По този начин се изпълни един процес на продължаващо обучение извън класните стаи, като провокирахме самите тях да осмислят стойността на мястото, в което живеят. Известно е, че в резервата „Сборяново“ има културни натрупвания от траките, Първо българско царство, та до ден днешен. Не малко са и запазените паметници – Тракийските светилища в резервата, върху които в последствие е изградено мюсюлманското светилище текето на Демир баба, предполагаемата гетска столица „Хелис“, световноизвестната тракийска царска гробница, която е паметник на ЮНЕСКО, над 102 тракийски могили, от които съвсем малка част са проучени, средновековната християнска църква, прабългарските скални рисунки, известни като „Дамите“ и много, много други. За наше съжаление, интересът към познаване на това мистично място, а и интересът към културата на населените места у младите е затихващ. И тъй като в училище програмите и рамките, които се налагат в обучението на подрастващите и младежите, не дават достатъчно информация именно за тази култура, която съхранява човешката идентичност, решихме да предприемем инициативата за осъществяване на този проект, като срещнахме силна подкрепа в лицето на бизнес центъра в гр. Исперих и МИГ – Исперих и РИМ – Исперих.
В проекта предвидихме участието на 10 деца и 3-ма върастни. За наше голямо учудване, но и удовлетворение, желаещите да се включат в мероприятията бяха поне два пъти повече. Наистина е прекрасно, когато видиш как учениците сами проявяват инициатива в мероприятията и участват активно. За нас, обаче, още по-голяма изненада бе интересът на върастните в творческите инициативи. Това още веднъж показа нуждата на населението от подобен род дейности.
Наши бъдещи планове са мястото около свещоливницата и дома на основателя на дружеството Борис Илиев да се превърне в културен комплекс с обучителен център, хотелска част и скулптурна експозиция на открито. Предвиждаме в бъдеще да се организират обучения, скулптурни симпозиуми, културни семинари и туристически услуги. По този начин нашето дружесто ще развие по устойчив начин своите дейности в сферата на културата, обраованието и обучението.
В района на гр. Исперих е от огромно значение богатото културно наследство. В тази връзка съществува голям неизползван потенциал за развитие на туристическия продукт и културните индустрии. Не случайно в Националната и Европейската стратегия за развитие „Европа 2020“ като основен икономически фактор са залегнали културните и творчески индустрии и увеличаване на техния дял в икономиката. Този неизползван потенциал може от една страна да допринесе за развитие на общината, да подобри благосъстоянието на местното население, а от друга да спомогне за развитие на частния бизнес и различните частни инициативи.