Не е важно къде си роден, важно е каква култура носиш

Нашето дружество вече десета поредна година провежда традиционния поход по пътя на шейх Бедреддин. Той започва в последния понеделник на м. Октомври от гр. Силистра минава през Дулово, Окорш, Исперих, и Разград.

Нашето дружество вече десета поредна година провежда традиционния поход по пътя на шейх Бедреддин. Той започва в последния понеделник на м. Октомври от гр. Силистра минава през Дулово, Окорш, Исперих, и Разград.

Идеите на Мистика, философа и реформатора шейх Бедреддин са ценен капитал за балканските народи и целия свят.

Похода е от основна група от 30 човека , а в посочените градове се провеждат семинари с ученици и граждани. Общото участие е около 1000 човека. Предварително се провежда викторина на тема “Какво знаем за шейх Бедреддин” в училищата от североизточна България в местата, през които минава похода и в посочените дати се предават писмените работи на победилите ученици.

Целта на похода е да се опознаем, да си говорим на все още съществуващите теми – табу. Да мислим за собствените си предрасъдаци. Да се убедим че различния не ни е враг. Майка България е една за всички.

Първи данни за шейх Бедреддин и неговото въстание в нашата историография дават Васил Златарски и Петър Мутафчиев. В последствие много историци го цитират , като едно от многото въстания при падане на Балканите под османска власт ( то е скоро след въстанието на Константин и Фружин), а в момента е цитирано макар и кратко в съвременните учебници по история. По времето на социализма излиза и по-задълбочен труд на П.Парушев “Шейх Бедреддин”, а също и книгата на Гео Донев “Посечени изгреви”. Единствен превод на български на книгата за шеих Бедреддин “Варидат” прави журналиста от Силистра Али Ризов. С наша помощ са преведени материали от турски на Исмаил Кайгусуз и Ръза Зелйут, също материали на Вакъф за култура “Семах” – Истамбул.

Походите през тази година минаха през много катаклизми и различни участници. Отношението към него бе различно – от ентусиазъм до гледане през лупа. Смятаме че похода като изява е форма, чрез която всеки да помисли лично за себе си и отношението си към минали и сегашни събития. Убедени сме , че културата е поведение, тя е творчески акт, а не стояща в речник думичка или предъвкана от медии измишльотина. Наслагването на културни пластове е факт и капсулирането им говори за манипулативно поведение или за промит мозък. Всички сме част от така наречената образователна система, на самите нас и обществото ни. Хора без комплекси със самочувствие и идея. Гоце Делчев казва “Светът е поле за културно състезание мегду народите”. Ще цитирам и проф. А. Фол, който казва в едно интервю “ Не е важно къде си роден, Важно е каква култура носиш”.

Въпроса е във въпросите, отговора е последствие. Остава прочит-добродетел-идея. Път, който ние търсим заедно в изявите си.

“ Всеки човек трябва да бъде напълно свободен и господар на мислите си и в същото време да уважава мислите и вярата на своите съседи” – казва шейх Бедреддин от Симавна, султан на учените, шейхът на знаещите и тичащите подир истината. По пътя към единното всеки е един от нас

 

 

д-р Анатолий Кънев