Паралелни светове

Необходим е опитът на много поколения, за да се създаде общество с единна ценностна система. Нашата Татковина е с хилядолетна история, кръстопът на много преселения на народи и люлка на много цивилизации. Опитът на много поколения е налице. Но каква е ценностната система на обществото ни? В последното столетие като с Махалото на Фуко често разместваме политическите и социалните слоеве, а през последните 27 „демократични” години нямаше сила, която да го спре. Говори се за център вдясно, център вляво, но никой не се и опитва да дефинира този център.

Интересно време. Забързано. Сетивата са обострени, а няма нито сблъсък, нито единомислие. Интелектът е сврян в ъгъла на обществения интерес и няма от какво да се храни, освен от самия себе си, както констатира навремето проф. Ал. Фол. Като че ли живеем в паралелни светове, невротично препускаме по хиляди задачи, а сякаш гоним Михаля в очакване на Годо. Не е ли време да намерим време за нас самите, за една опознавателна среща със себе си?! Дано да се познаем! И да продължим, но не по течението и не в паралелния свят!

Д-р Анатолий Кънев

Вашият коментар