ПОКАНА за Встъпителна конференция по проект „Творческа работилница за стари занаяти в с. Свещари“

СНЦ „Родно Лудогорие“ съвместно с МИГ – Исперих ви кани на встъпителна конференция
във връзка с изпъленеие на проект „Творческа работилница за стари занаяти“, финансиран с
подрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Конференцията ще се проведе на 11 октомври 2014 г. в хижа Ахинора от 15:00 ч.
……….. вижте пълния текст и дипляната, като кликнете на изображенията  отдолу
Покана - Работилница Свещари
Дипляна - Работилница Свещари