ПРАВИЛА за провеждане на прегледа на маршовата и патриотична песен по време на 33-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”

За участие в прегледа на маршовата и патриотична песен по време на 33-ти поход  „По стъпките на четата на Таньо войвода“, учениците следва да подготвят и изпълнят песен по избор от предоставения диск, които ще носят допълнителен бонус към представянето. Ако предоставените песни затрудняват участниците, те изпълняват патриотична песен по избор.  Допълнителен бонус групите ще получат, ако в гр. Тутракан, гр. Исперих, гр. Разград и гр. Попово  изпълнят различни песни, покажат атрактивна хореография и др.

Песента се изпълнява през цялото време на движение на блока със строева крачка от определените начало и край.

Движението започва с левия крак с пълна крачка. При движение със строева крачка кракът се изнася на височина 15-20 см от земята с изпънати напред пръсти и се стъпва твърдо на цяло стъпало, като едновременно се отделя другия крак от земята. С ръцете се извършва движение покрай тялото, започвайки от рамото. Напред, сгъвайки ги в лактите така, че китките се повдигат на височина една длан под нивото на гърдите и една длан пред тялото. Назад – доколкото позволява раменната става. Пръстите на ръцете са полусвити, дланите обърнати към тялото.  При движение главата и тялото са изправени и се гледа напред.  При движение с походна крачка, кракът се изнася свободно без да се изпъват пръстите и се поставя на земята, както при обикновено ходене. Ръцете се движат свободно покрай тялото.

Оценяват се :

  • Пеене;
  • Движение със строева крачка;
  • Движение в крак на целия блок;
  • Равнение на редиците по време на движението;
  • Движение на ръцете, положение на главата и тялото;
  • Атрактивност и хореография.