Програма на 18ия семинарен поход „По пътя на Бедреддин“

Програма
на осемнадесетия семинарен поход
„По пътя на Бедреддин“
(02.11.2014 – 03.11.2014)

Първи ден

09:45 – Събиране в Художествена галерия гр. Силистра

10:00 – Откриване в конферентната зала

10:15 – Проф. д.и.н. Христо Матанов: Чужда власт и съпротива: българите и другите в годините след османското завоевание.

Дискусия

Кафе пауза: 11:15 – 11:45

11:45 – доц. Иван Лазаров, Православната църква и религиозните отношения в българските земи през 15-16 в.

Дискусия

Обяд: 13:30 – 14:30 ч

14:30 Разглеждане на художествената експозиция

15:00 – Разглеждане на дунавския парк и архитектурно-историческите забележителности на гр. Силистра, както и археологическите разкопки от 2014 г – беседа Светлана Ганчева

16:00 – проф. д.и.н. Георги Атанасов: Дуросторум-Дръстър – нови източници касещи 1908-годишната история и археология. Зрителната зала на ІІ етаж в Археологическия музей

17:00 – Настаняване на участниците в х-л „Куин”

20:00 – Вечеря в х. Куин

Втори ден

08:30 Закуска. Среща на групите

09:30 – Място и значение на извънкласните и училищните дейности – Разговор с Христина Маркова, главен експерт МОН

11:00 – Посещение на манастира „Дервент“ – с. Остров, Румъния

13:00 – Обяд и разбор на мероприятието

Организатори:

КПД „Родно Лудогорие“ със съдействието на община Силистра, МОН, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и СУ „Св. Климент Охридски”