Протокол – Бедреддин 2013

П Р О Т О К О Л

за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина,

посветен на 16-тия  поход “По пътя на Бедреддин”

за ученически текстове, рисунки и мултимедия

ТЕМИ:

I – VIII клас

1. Времето на Бедреддин /1359 – 1420 г./ и неговото въстание /1413 – 1418 г./.

2. Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят.

 

IX – XII клас

1. Времето на Бедреддин /1359 – 1420 г./ и неговото въстание /1413 – 1418 г./.

2. Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят.

 

Днес, 01.02.2013 г., комисия за рисунка в състав:

акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев,

като разгледа получените рисунки, направи следното класиране:

I група – от І до VІІІ клас

I награда:

–          Гьокан Ахмет Ахмет – ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Черник, гр. Дулово

II награда – 40 лв:

–          Есра Кенан Кемал – IV клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

III награда – 20 лв:

–          Бакъ Демирел Ахмед – VIII клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Черник, гр. Дулово

Поощрителна награда – 10 лв:

–          Десислава Колева – I клас, ШИИ „Арт Попово”, гр. Попово

–          Назан Кенанова – II клас, ШИИ „Арт Попово”, гр. Попово

–          Зорница Маркова – VI клас, III ОУ „Христо Ботев“, гр. Сандански

 

 

II група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лв:

–          Севгин Мюзекяр Алиосман и Михаил Данаилов Маринов – XII клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Разград

II и III награди не се присъждат

 

Днес, 30.01.2013 г., комисия за есе и стихотворение в състав:

Мария Бенова, Джена Славова, д-р Тихомир Стефанов, д-р Стоимен Узунов,

направи следното класиране :

Награди – есе:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лв:

–          Пламен Георгиев – VI клас, СОУ „Васил Априлов“, гр. Долна Митрополия

II награда – 40 лв:

–          Павела Валентинова Петрова – V клас, ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих

III награда – 20 лв:

–          Севиляй Бюрхан Хасан – VI клас, ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица, гр. Силистра

 

Поощрителна награда – 10 лв:

–          Станислав Ивайлов Дянков – VII клас, ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих

 

 

 

 

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

I награда не се присъжда

II награда – 40 лв:

–          Мехмед Шенол Мехмед – XI клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

–          Даниел Романов Терещенков – X клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

III награда – 20 лв:

–          Етем Али Вели – X клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

–          Велиана Светославова Ранкова – XI клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

Поощрителна награда – 10 лв:

–          Теодора Сукарева – X клас, ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, гр. Пловдив

–          Сердер Сунай – X клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

 

Награди – стихотворение:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – не се присъжда:

II награда – не се присъжда:

III награда – 20.00 лв:

–          Светлана Янкова Великова – VI клас, ОУ „Христо Смирненски“, гр. Дулово

–          Сибел Кушева – VІІІ клас, ОУ „Христо Ботев“, с. Горско ново село

 

II група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – не се присъжда

ІІ награда – 40 лв:

–          Мариян Петров Манолов – ІХ клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

ІІІ награда – не се присъжда

 

Днес, 02.02.2013 г., комисия за мултимедийна презентация в състав:

Боряна Мекушина, Христина Вътова, Росица Филипова направи следното класиране:

 

Награди – мултимедиен проект:

І група – от І до VІІІ клас

І награда – 70 лв:

–          Джанер Сезгин Шукри, Димитър Анатолиев Атанасов – VI клас, ОУ “Отец Паисий”, гр. Силистра

ІІ награда – 40 лв:

–          Данислав Ангелов – VІІІ клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

ІІІ награда – 20 лв:

–          Кристиан В. Костов – VІІІ клас, НПМГ „Проф. Л. Чакалов“, гр. София

Поощрителна награда – 10 лв:

–          Моника Георгиева Данчева – VІІІ клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан

–          Мария Атанасова Укова; Таня Димитрова Рускова – VIII клас, I ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев

–          Иван Мариянов Петков – VI клас, СОУ „Васил Левски”, гр. Русе

–          Николай Андриянов – VIII клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан

–          Светлана Янкова – VI клас, ОУ „Христо Смирненски”, гр. Дулово

 

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – 70 лв:

–          Браян Даниелов Златев – ХІІ клас, СОУ „Васил Левски”, гр. Русе

ІІ награда – 40 лв:

–          Десислава Георгиева Данчева – ХІ клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан

ІІІ награда – 20 лв:

–          Еслин Еркин Каранусуф – ХІ клас, СОУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

Поощрителна награда – 10 лв:

–          Йордан Георгиев Иванов  – ХІ клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

–          Милена Александрова Динова –  ХІІ клас, ПГИТ ”Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Петрич

 

 

д-р Анатолий Кънев

/секретар на КПД „Родно Лудогорие”/