Класиране – Викторина посветена на 18-я поход “По пътя на Бедреддин”

П Р О Т О К О Л

за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина за ученически текстове, рисунки и мултимедия, посветен на 18-ия поход “По пътя на Бедреддин”

ТЕМИ:
1. Времето на Бедреддин /1359 – 1420г./ и неговото въстание /1413 – 1418 г./
2. Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят

 

Днес, 01.02.2015 г., комисия за рисунка в състав:
проф. Десислава Минчева, доц. Кирил Матеев, д-р Анатолий Кънев, като разгледа получените рисунки, направи следното класиране:

I група – от І до VІІІ клас

Специална награда получават учениците от ШИИ „Арт-Попово“, ЦДГ „Здравец“, ОДЗ „Слънце“, ЦДГ „Славейче“ от гр. Попово, както и Серхат Седат Реджеб, VIIIкл., СОУ „Хр. Ботев“, с. Паисиево.

I награда – 70 лв.:
– Викторио Велинов, Vкл., ОУ „Хр. Ботев“, с.Крайници, Дупница
– Персиана Даниел Петрова, 12г., СОУ „Цанко Церковски“, Полски Тръмбеш

II награда – 40 лв.:
– Владислав Крайчев, Iкл., СОУ „Петър Берон“, с. Хитрино, обл. Шумен
– Анджан Мюдайли, VIIIкл., СОУ „Петър Берон“, с.Хитрино, обл. Шумен

III награда – 20 лв:
– Християна Йорданова, VIII кл., СОУ „Хр. Ботев“, Тутракан

Поощрителна награда:
Учениците от СОУ „Хр. Ботев“, гр. Разград, както и учениците от ОДК „Малкия Принц“, гр. Тервел

II група – от ІХ до ХІІ клас

I награда- 70 лв.:
– Берна Мюстеджеб, IX кл., СОУ „Христо Ботев“, с. Паисиево, Дулово

II награда – 40 лв.:
– Радостина Георгиева Николова, IXкл., ОДК „Малкия Принц“, Тервел

III награда – 20 лв.:

– Мелтем Ахмед , ПГО, Разград

Поощрителна награда:
– Маринела Стефанова, X кл., СОУ „Йордан Йовков“, Тутракан

Днес, 01.02.2015 г., комисия за есе и стихотворение в състав:
Джена Славова, д-р Тихомир Стефанов, д-р Стоимен Узунов,направи следното класиране:

Награди – есе:

I група – от І до VІІІ клас

I награда–70 лв.:
– Ралица Димитрова, VI кл., СОУ „Н. Вапцаров“, Русе

II награда – 40 лв.:
– Даяна Димитрова,VIIкл., ОУ „Неофит Рилски“, Габрово

III награда – 20 лв:
– Айлин Кемал Али, VI кл., ОУ „Хр. Ботев“, Исперих

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лв.:
– Симона Чаушева, IX кл., ГПЧЕ „Хр. Ботев“, Кърджали

II награда – 40 лв.:
– Филарета Семерджиева и Теодора Чилингирова, ПГТ „Проф. Д-р. Асен Златаров“, Кърджали
– Кадир Мехмед, IXкл., ПЗГ „Добруджа“, Силистра

III награда – 20 лв.:
– Марин Лечев, Xкл., СОУ „Л. Каравелов“, Варна

Поощрителна награда:
– Десислава Георгиева, X кл., ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“, Разград

 

Награди – стихотворение:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лв.: не се присъжда

II награда – 40 лв.:
– Иван Йорданов, VIII кл., СОУ „Н. Вапцаров“, Силистра

III награда – 20 лв.: не се присъжда

Поощрителна награда: не се присъжда

II група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лв.: не се присъжда

ІІ награда – 40 лв.:
– Веселин Филев, IX кл., ПЗГ „Добруджа“, Силистра
– Мариян Манолов, XI кл., ПЗГ „Добруджа“, Силистра

ІІІ награда – 20 лв.: не се присъжда

Поощрителна награда: не се присъжда

 

Днес, 01.02.2015 г., комисия за мултимедийна презентация в състав:
Боряна Мекушина, Христина Вътова, Росица Филипова, направи следното класиране:

І група – от І до VІІІ клас

І награда – 70 лв.:
– Кристина Славчова Димитрова, VІІ кл., IX ОУ „Пейо Крачолов Яворов“, Благоевград

ІІ награда – 40 лв.:
– Светлана Янкова Великова, VІІІ „в“ кл., ОУ „Христо Смирненски“, Дулово

ІІІ награда – 20 лв.:
– Десислава Руменова Кобакова, VII „б“ кл., IX ОУ „Пейо Крачолов Яворов“, Благоевград

Поощрителна награда:
– Златка Стефанова Бръшкова и Валентина Ангелова Бъбарова, VIIIкл., СОУ “Георги Бенковски”, Пазарджик

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – 70 лв.:
– Моника Георгиева, Х „а“ кл., СОУ „Христо Ботев“, Тутракан

ІІ награда – 40 лв.:
– Йорданка Трифонова Трифонова, XIкл., СОУ “Асен Златаров”, Шабла

ІІІ награда – 20 лв.:
– Ралица Радостинова, IX“б“ кл., СОУ „Йордан Йовков“, Тутракан

Поощрителна награда:
– Николай Веселинов Великов, ХІ „а“ кл., ПЗГ “Добруджа”, Силистра
– Октай Джемил Шабан, IXкл., СОУ „Христо Ботев“, Тутракан
– Мария Диянова Терзийска, XI“б“ кл., СОУ “Йордан Йовков”, Тутракан

д-р Анатолий Кънев
/председател на КПД „Родно Лудогорие”/