ПРОТОКОЛ за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина, посветен на 36-ти поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, 2021 г., за ученически текстове, рисунки и мултимедия

ТЕМИ:
I – VIII клас

  1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско – турска освободителна война – 1877 – 1878 г.
  2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.
  3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.?

Днес, 01.09.2021 г., комисия за рисунка в състав:
Проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев,
като разгледа получените рисунки,
направи следното класиране:


Награди – рисунка


I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70:

– Не се присъжда

II награда – 40 лева:
– Добромира Малчева Малчева – 8 клас – ПГ „Хр. Ботев”, гр. Попово
– Елеонора Мирославова Неделчева – 8 клас – ПГ „Хр. Ботев”, гр. Попово

III награда – 20 лева:
– Не се присъжда


ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лева:
– Ивена-Никол Велизарова Николова – 9 клас – ПГСАКН „проф. Арх. Стефан Стефанов“, гр. Монтана

II награда – 40 лева:
– не се присъжда

III награда – 20 лева:
– не се присъжда


Днес, 01.09.2021 г., комисия за есе и стихотворение в състав:
Джена Славова, д-р Тихомир Стефанов, д-р Стефан Рангелов,
направи следното класиране:

Награди – есе:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лв:

– не се присъжда

II награда – 40 лв:
– Дария Пламенова Димитрова – 8 клас – СУ „Пейо Яворов”, гр. Чирпан
– Зарина Миленова Захариева – 8 клас – СУ „Пейо Яворов”, гр. Чирпан

III награда – 20 лв:
– Цветелин Иванов – 8 клас – ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра
– Добромир Атанасов Господинов – 8 клас – ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра

Поощрителни награди:
– не се присъжда

II група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70лв:
– Ива Милкова Стоичкова – 11 клас – ЕГ „Христо Ботев” гр. Кърджали

II награда – 40 лв:
– Антонина Рускова Иванова – 10 клас – СУ „Пейо Яворов”, гр. Чирпан
– Ралица Планова Димитрова – 10 клас – СУ „Пейо Яворов”, гр. Чирпан

III награда – 20 лева:
Симон Спасов – 12 клас – ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра
– Камен Великов – 12 клас – ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра

Специaлна награда:
– СУ „Екзарх Антим I”, гр. Казанлък – Ръководител: Марияна Дечева

Награди – стихотворение:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лева:
– Не се присъжда

II награда – 40 лева:
– Галин Ивайлов Георгиев – 8 клас – ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

III награда – 20 лева:
– Петя Добромирова Димитрова – 4 клас – ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе


II група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – 70 лева:
– Не се присъжда

ІІ награда – 40 лева:
– Стела Иванова – 12 клас – ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра

ІІІ награда – 20 лева:
– Не се присъжда


Днес, 01.09.2021 г., комисия за мултимедийна презентация в състав:
Боряна Мекушина, Васил Кънев, Росица Филипова,
направи следното класиране:

Награди – мултимедиен проект:

І група – от І до VІІІ клас

І награда – 70 лева:
– Габриела Пламенова Янкова – 6 кл, СУ „ОтецПаисий“, гр. Кърджали
– Антон Вергилов Ганев – 5 кл, СУ „Хр. Ботев“, гр. Тутракан

ІІ награда – 40 лева:
– Мария Даниелова Георгиева – 5 кл., 2 ОУ “ П. Р. Славейков“, гр. СтараЗагора

ІІІ награда – 20 лева:
– не се присъжда

Поощрителни награди:
– Васил Петков – 8 кл., ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
– Онур Седпедин Галиб – 8 кл., ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов”, гр. Шумен
– Тамер Бахтияр Потур, 3 кл., ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов”, гр. Шумен

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – 70 лева:
– Ерен Себахтин – 10 кл., ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

ІІ награда – 40 лева:
– Ясемин Садък – 10 кл., ЕГ „Хр. Ботев“, гр. Кърджали

ІІІ награда – 20 лева:
– не се присъжда

Поощрителни награди:
– Венелина Ангелова – 12 кл., СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра
– Виктория Красимирова Пламенова – 9 кл., ПГПЧЕ „ЕкзархЙосиф“, гр. Разград
– Фатме Асанова Мундабашиева – ПГСС ,, НиколаПушкаров’’, гр. Попово
– Момчил Андреев – 9кл., ПГПЧЕ „ЕкзархЙосиф“, гр. Разград
– Пресияна Диянова Пламенова – 9кл., ПГПЧЕ „ЕкзархЙосиф“, гр. Разград


д-р Анатолий Кънев
/председател на КПД „Родно Лудогорие”/