ПРОТОКОЛ – Таньо 2013

 

П Р О Т О К О Л

за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина

за ученически текстове, рисунки и мултимедия,

посветен на 28-ия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”
ТЕМИ:

I – VIII клас

1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско – турска Освободителна война – 1877 – 1878 г.

2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.

3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.?
IX – XII клас

1. Априлското въстание 1876 г.  и значението му за последвалата Руско – турска Освободителна война – 1877 – 1878 г.

2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.

Днес, 10.06.2013 г., комисия за рисунка в състав:

акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев,

като разгледа получените рисунки, направи следното класиране:
I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лева

Мариа-Нур Речдан – 35 СОУ „Добри Войников”, гр. София

II награда – 40 лева:

 • Марио Великов Великов – IIIа клас, СОУ „Н.Й. Вапцаров”, гр. Силистра

III награда – 20 лева:

 • Симона Райнер Дьоч – 35 СОУ „Добри Войников”, гр. София
 • Марина Иванова Маринова – VIб клас, ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Полско Косово, общ. Бяла

II група – от ІХ до ХІІ клас

I и II награди не се присъждат

III награда – 20 лева:

 • Кристиана Георгиева – X клас, Професионална гимназия по облекло, гр. Русе
 • Моника Живкова Енчева – ХI клас, СОУ „Н.Й. Вапцаров”, гр. Силистра

Днес, 10.06.2012 г., комисия за есе и стихотворение в състав:

Мария Бенова, Джена Славова, д-р Тихомир Стефанов, д-р Стоимен Узунов,

направи следното класиране :

Комисията присъжда специална награда на учениците от училище ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра.
Награди – есе:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – не се присъжда

II награда – 40.00 лева:

 • Петя Младенова Караушева – VIIб клас, ОУ „Любен Каравелов”, гр. Силистра

III награда – 20.00 лева:

 • Жанет Василева Арнаудова – VIа клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Сливен

Поощрителна награда – 10 лева:

 • Мехмедали Алекбер Мехмед – VIIIа клас, ОУ „Хр. Смирненски”, гр. Дулово
 • Александра Али Ахмед – VIIIв клас, ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово
 • Димитър Джангозов – VII клас, ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

I награда

–  Глория Кънчева – IXа клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

–  Габриела Иванова Гоцева – IXа клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

II награда – 40.00 лева:

 • Сияна Панова – XIIе клас, Втора английска гимназия „Томас Джеферсън”, гр. София

III награда – 20.00 лева:

 • Даниел Терщенков – Ха клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан
 • Стела Драганова – XI клас, Гимназия „Васил Левски”, гр. Исперих

Награди – стихотворение:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70.00 лева:

 • Кезбан Еркюл – VIIа клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

II награда – 40.00 лева:

 • Илина Вълчева – VIIIа клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

III награда – 20.00 лева:

 • Росица Пейчева – Vб клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

II група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – не се присъжда

ІІ награда – 40 лева:

 • Дафин Станимиров Козарев – XIв клас, гимназия „Гео Милев”, гр. Русе

ІІІ награда – не се присъжда
Днес, 10.06.2012 г., комисия за мултимедийна презентация в състав:

Боряна Мекушина, Наташа Ноева, Росица Филипова,

направи следното класиране:
Награди – мултимедиен проект:

І група – от І до VІІІ клас

І награда – 70.00 лева:

 • Моника Данчева – VIII клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан

ІІ награда – 40.00 лева:

 • Петя Караушева – VII клас, ОУ „Любен Каравелов”, гр. Бургас

ІІІ награда – 20.00 лева:

 • Светлана Великова – VI клас, ОУ „Христо Смирненски”, гр. Дулово

Поощрителна награда – 10.00 лева:

 • Йоана Цолова – VII клас, ОУ „Любен Каравелов”, гр. Бургас
 • Калоян Георгиев, Александра Георгиева – VI – VII клас, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Сандански
 • Деница Емилова – VIII клас, ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – 70.00 лева:

 • Ива-Мария Маринова, Йорданка Петрова – IX клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан

ІІ награда – 40.00 лева:

 • Йордан Георгиев Иванов, Нурджан Нурай Шабан – IX клас, ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра

ІІІ награда – 20.00 лева:

 • Антония Трифонова, Кольо Колев, Ели Скандалова – X клас, СОУ „Георги Имирлиев”, гр. Горна Оряховица

Поощрителна награда – 10.00 лева:

 • Сантия Олегова Георгиева – ХI клас, СОУ „Йордан Йовков”,  гр. Тутракан
 • Йоана Светославова Савова и Радосвета Георгиева Колева – ХI клас, СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили
 • Ирина Тотева – IX клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан

 

д-р Анатолий Кънев

/секретар на КПД „Родно Лудогорие”/