ПРОТОКОЛ – Таньо 2014

П Р О Т О К О Л

за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина,

посветен на 29-ия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, 2014 г.

за ученически текстове, рисунки и мултимедия

 

ТЕМИ:

I – VIII клас
1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско – турска

Освободителна война – 1877 – 1878 г.

2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.

3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.?

 

IX – XII клас
1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско – турска

Освободителна война – 1877 – 1878 г.

2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.

Днес, 20.06.2014 г., комисия за рисунка в състав:

акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев,

като разгледа получените рисунки, направи следното класиране:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лева:

– Ивайло Савов – 9 г., 35 СОУ „Добри Войников“, гр. София

II награда – 40 лева

– Димо Красимиров Савов – VII кл., СОУ ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. Силистра

III награда – 20 лева:

– Мартин Тенев Митев – 15 г., Спортно училище „Д. Рохов“, гр. Сливен

Поощрителна награда:

– Ния Савова, 6 г., 35 СОУ „Добри Войников“, гр. София

II група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лева:

– Надежда Росенова Бончева – 16г., 2-ро СОУ „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище

II награда – 40 лева:

– Рени Кадир – VIII кл., 1-во ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пазарджик

III награда – 20 лева:

– Калина Йорданова Йорданова – IX кл., НГПИД „Акад. Дечко Узунов“, гр. Казанлък

Днес, 20.06.2014 г., комисия за есе и стихотворение в състав:

Мария Бенова, Джена Славова, д-р Тихомир Стефанов, д-р Стоимен Узунов,

направи следното класиране :

Награди – есе:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лева:

– Веселин Манчев – VI кл., СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Земен

II награда – 40 лева:

– Теодора Радостинова Евгениева – V кл., ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово

III награда – 20 лева:

– Полина Валентинова Иванова – VIII кл., ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лева:

– Криста Николаева Колева – X кл., ГПЧЕ „Хр. Ботев“, гр. Кърджали

II награда – 40 лева:

– Мехмед Шенол Мехмед – XII кл., ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

III награда – 20 лева:

– Ния Емилова Иванова – VIII кл., ОУ „Хр. Ботев“ гр. Исперих

Награди – стихотворение:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лева:

– Георги Герански – VIII кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

II награда – 40 лева:

– Християна Йорданова – VII кл., СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

III награда – 20 лева:

– Росица Пейчева – VI кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

Поощрителна награда – 10 лева:

– Назенде Илмазова Велиева – VI кл., ОУ „Христо Ботев“, с. Острово

– Емили Юсменова Ахмедова – III кл., ОУ „Отец Паисий“, с. Писарево

II група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – 70 лева:

– Иван Красимиров Савов – XI кл., ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. Силистра

ІІ награда – 40 лева:

– Мариян Петров Манолов – X кл., ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

ІІІ награда – 20 лева:

– Глория Кънчева – IX кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

Поощрителна награда – 10 лева:

– Николай Росенов Колев – X кл., ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

Днес, 20.06.2014 г., комисия за мултимедийна презентация в състав:

Боряна Мекушина, Васил Кънев, Росица Филипова,

направи следното класиране:

Награди – мултимедиен проект:

І група – от І до VІІІ клас

І награда – 70 лева:

– Александър Великов Енчев – VІ кл., СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

ІІ награда – 40 лева:

– Селин Хасан Мехмед – VII кл., ОУ „Христо Смирненски“ гр. Дулово

ІІІ награда – 20 лева:

– Гюнер Ахмед Джер – VІІ кл., ОУ „Христо Ботев“, общ. Завет, обл. Разград

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – 70 лева:

– Николай Веселинов Великов – Х кл., ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

ІІ награда – 40 лева:

– Габриела Иванова Гоцева – Х кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

ІІІ награда – 20 лева:

– Ирина Тотева – X кл., СОУ „Хр.Ботев“, гр. Тутракан

Поощрителна награда – 10 лева:

– Елвира Симеонова, Михаела Първанова, Станимир Първанов – СОУ „Бачо Киро“, гр. Павликени
 д-р Анатолий Кънев

/председател на КПД „Родно Лудогорие”/