П Р О Т О К О Л

за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина за ученически текстове, рисунки и мултимедия, посветен на поход „По пътя на Бедреддин”

 

 

ТЕМИ:

1. Времето на Бедреддин /1359–1420 г./ и неговото въстание /1413–1418 г./

2. Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят.

3. Светът е за всички – тема за рисунка.

 

 

Днес, 10.02.2017 г., комисия за рисунка в състав:

акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев,

като разгледа получените рисунки, направи следното класиране:

 

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лв.:

–        Ивалин Петров – VIII клас, ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“, гр. Монтана

II награда – 40 лв.:

–        М. Николова – V клас, ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Стоян Михайловски

III награда – 20 лв.:

–        Селин Ибрямова, Мюжгян Ибрямова и Джейда Бакиева – II клас, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Езерче

Поощрителна награда:
–        Айлин Шефкетова – VII клас, ОУ „Св. Климент“, с. Юпер

–        Любомира Бойчева – VII клас, СОУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

–        Сидика Адем – VI клас, СУ „Любен Каравелов“, гр. Варна

 

II група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лв.:

–        не се присъжда

II награда – 40 лв.:

–        не се присъжда

III награда – 20 лв.:

–        не се присъжда

Поощрителна награда
–        не се присъжда

 

Днес, 10.02.2017 г., комисия за есе и стихотворение в състав:

Джена Славова, д-р Тихомир Стефанов, д-р Стефан Рангелов

направи следното класиране:

Награди – есе:

 

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лв.:

–        Ралица Димитрова Димитрова – VI клас, СОУ „Васил Левски“, гр. Русе

II награда – 40 лв.:

–        Айлин Кемал – VI клас, ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих

–        Моника Валериева Заимова – VI клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали

III награда – 20 лв.:

–        Есил Бюлент Бейлюл – VIII клас, ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих

–        Мелда Шабан Сали – VIII клас, ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих

Поощрителна награда:
–        Даяна Живкова Димитрова – VII клас, ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово

–        Деяна Пламенова Кятина – VIII клас, ПГСАГ „Проф. арх. Ст. Стефанов“. гр. Монтана

–        Селин Сезгин Ниази – VI клас, СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

 

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лв.:

–        не се присъжда

II награда – 40 лв.:

–        Йоана Иванова Трънкова – X клас, ТГ „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора

–        Мартин Тихомиров Тодоров – XI клас, ПЕГ, гр. Варна

III награда – 20 лв.:

–        Марин Лечев Лечев – X клас, СОУ „Любен Каравелов“, гр. Варна

–        Мелис Мазям Юсуф – XII клас, СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

–        Полина Иванова – IX клас, СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

–        Христо Иванов Павлов – X клас, СУ „Христо Смирненски“, гр. Гурково

Поощрителна награда:
–        Василена Йорданова – IX клас, СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

–        Десислава Христова Георгиева – X клас, ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“, гр. Разград

–        Илия Зан Тхан-Ву – X клас, ПГ, гр. Кубрат

–        Николета Данчева Димитрова – XI клас, СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Силистра

–        Пресила Боянова – IX клас, СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

–        Симона Росева Чаушева – IX клас, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Кърджали

–        Християна Данаилова Раева – XII клас, СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

 

Награди – стихотворение:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лв.:

–        Емилия Красимирова Момчилова – I клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Крупник

II награда – 40 лв.:

–        Иван Йорданов – VIII клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

III награда – 20 лв.:

–        Станислав Валентинов Савчев – VIII клас, ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих

Поощрителна награда:
–        не се присъжда

 

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лв.:

–        не се присъжда

II награда – 40 лв.:

–        Християна Данаилова Радева – XII клас, СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

III награда – 20 лв.:

–        Светлана Янкова Великова – X клас, СУ „Васил Левски“, гр. Дулово

Поощрителна награда:
–        не се присъжда

 

Днес, 10.02.2017 г., комисия за мултимедийна презентация в състав:

Боряна Мекушина, д-р Христина Вътова, Росица Филипова

направи следното класиране:

 

Награди – мултимедиен проект:

І група – от І до VІІІ клас

І награда – 70 лв.:

–        Петьо Мариянов Иванов и Татяна Жулиетова Андонова – V и VIII клас, СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора

ІІ награда – 40 лв.:

–        Арзу Невзат Шавкед и Веселина Свиленова Станчева – VII клас, III ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен

ІІІ награда – 20 лв.:

–        Кристиан Радославов Комитов – VIII клас, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово

Поощрителна награда:

–        Васил Николаев Станев и Теодор Емилов Терзиев – VII клас, III ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен

–        Пламена Неделчева, Светослав Теодоров Станчев и София Николова – VI клас, XI СУ „К. Константинов“, гр. Слиевн

 

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – 70 лв.:

–        Берна Юзджан Шабан – X клас, СУ „Васил Левски“, гр. Главиница

ІІ награда – 40 лв.:

–        Антонина Любомирова Лозанова – X клас, ППГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин

–        Тодор Николушев и Теодосий Харитов – X клас, СУ „Любен Каравелов“, гр. Добрич

ІІІ награда – 20 лв.:

–        Светлана Янкова Великова – X клас, СУ „Васил Левски“, гр. Дулово

Поощрителна награда:
–        Гергана Красимирова Патинова – IX клас, СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик

–        Камелия Аннова Гъркова – IX клас, СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик

–        Моника Георгиева Денчева – XII клас, СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

–        Християна Йорданова Йорданова – X клас, СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

 

 

КПД „Родно Лудогорие” присъжда специални награди за активно участие на:

ОУ „Христо Смирненски”, гр. Дулово, преподавател: Мария Великова

ПГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали, преподавател: Станка Вълова

ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра, преподавател: Тихомир Великов

Школа „Арт Попово“ при Дом на културата, гр. Попово, преподавател: Айше Реханова

 

 

   д-р Анатолий Кънев

/председател на КПД „Родно Лудогорие”/