П Р О Т О К О Л за класиране на участниците в Националния конкурс–викторина за ученически текстове, рисунки и мултимедия, посветен на похода „По пътя на Бедреддин”

ТЕМИ:

1. „Времето на Бедреддин /1359–1420 г./ и неговото въстание /1413–1418 г./“

2. „Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят“

3. „Светът е за всички“ – тема за рисунка

Днес, 6.02.2019 г., комисия за рисунка в състав: проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев, като разгледа получените рисунки, направи следното класиране:

I група – от І до VІІІ клас

Специална награда:

 • Група ШИИ „Арт Попово“ – Стоян Дончев, Йоана Йонкова, Ивона-Сияна Станева, Преслава Станева, Денислава Дончева и Ивайла Маринова; ръководител: Искра Хаджииванова

I награда – 70 лв.:

 • Антонио Иванов – IIIа клас, СУ „Никола Вапцаров“, гр. Силистра

II награда – 40 лв.:

 • Яна-Мария Гагова – IIIа клас, СУ „Никола Вапцаров“, гр. Силистра
 • Анелия Златева – IIIа клас, СУ „Никола Вапцаров”, гр. Силистра

III награда – 20 лв.:

 • Виктория Валентинова, VIIб клас, II СУ „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище

II група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лв.: не се присъжда

II награда – 40 лв.:

 • Магдалена Митева – XIIа клас, ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали

III награда – 20 лв.:

 • Йолина Спасова – XIIб клас, II СУ „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище

Днес, 6.02.2019 г., комисия за есе и стихотворение в състав: Джена Славова, д-р Тихомир Стефанов, Ерхан Чаушев, направи следното класиране:

Награди – есе:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лв.:

 • Габриела Минчева Минчева – VI клас, II ОУ „Петко Рачов Славейков”, гр. Стара Загора

II награда – 40 лв.:

 • Виктория Пламенова Недялкова – VII клас, СУ „Максим Райкович”, гр. Дряново
 • Касандра Пламенова Недялкова – VII клас, СУ „Максим Райкович”, гр. Дряново

III награда – 20 лв.:

 • Теа Стефанова Стефанова – VII клас, ОУ „Васил Априлов”, гр. Варна
 • Георги Боянов Цанев – VII клас, ОУ „Васил Априлов”, гр. Варна

Поощрителни награди:

 • Кедрие Шенол Али – VIII клас, ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина”, гр. Разград
 • Меркел Мехмед – VIII клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
 • Даяна-Гали Ивайлова Иванова – VI клас, III ОУ „Димитър Благоев”, гр. Шумен

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лв.:

 • Ивет Георгиева Йотова – XI клас, ПМГ „Проф. Асен Златаров“, гр. Ботевград

II награда – 40 лв.:

 • Селин Ниязи Ахмед – ХI клас, ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали

III награда – 20 лв.:

 • Светлана Янкова Великова – XII клас, СУ „Васил Левски”, гр. Дулово
 • Денислав Златков Маринов – ХI клас, СУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан

Поощрителни награди:

 • Фатме Мустафа Емурла – XII клас, СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Бургас
 • Айнур Ахмед Нурхан – Х клас, СУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Самуил, обл. Разград
 • Красимира Стоянова – ХI клас, СУ „Никола Вапцаров”, гр. Силистра
 • Валери Николаев Петров – Х клас, СУ „Христо Смирненски”, гр. Гурково

Специална награда:

 • Валентин Кузманов – XI клас, ПГ „Пейо Яворов“, гр. Петрич

Награди – стихотворение:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лв.: не се присъжда

II награда – 40 лв.:

 • Виктория Пламенова Недялкова – VII клас, СУ „Максим Райкович”, гр. Дряново
 • Касандра Пламенова Недялкова – VII клас, СУ „Максим Райкович”, гр. Дряново

III награда – 20 лв.:

 • Ивайла Стоянова – III клас, СУ „Никола Вапцаров”, гр. Силистра
 • Магдалена Петрова – III клас, СУ „Никола Вапцаров”, гр. Силистра
 • Яна-Мария Гагова – III клас, СУ „Никола Вапцаров”, гр. Силистра

Поощрителна награда:

 • Павела Велчева Иванова – VII клас, ОУ „Васил Априлов”, гр. Варна, ръководител: Диана Герасимова

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лв.: не се присъжда

II награда – 40 лв.:

 • Светлана Янкова Великова – XII клас, СУ „Васил Левски“, гр. Дулово

III награда – 20 лв.:

 • Арзу Синанова Мехмедова – XI клас, ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“, гр. Разград
 • Емрах Зейнел Салим – X клас, ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра

Днес, 6.02.2019 г., комисия за мултимедийна презентация в състав: Боряна Мекушина, д-р Христина Вътова, Росица Филипова, направи следното класиране:

Награди – мултимедиен проект:

І група – от V до VІІІ клас

І награда – 70 лв.:

 • Радосвета Банкова и Жани Янев – VIIа и VIIв клас, II ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Стара Загора
 • Имилияна Венциславова Йорданова – VII клас, СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан
 • Дейвид Димитров Славчов – VII клас, СУ „Никола Велчев”, гр. Самоков

ІІ награда – 40 лв.:

 • Виктория Бурова и Габриела Минчева – VI б и VI в клас, II ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Стара Загора
 • Виктория и Касандра Недялкови – VIIб клас, СУ „Максим Райкович”, гр. Дряново

ІІІ награда – 20 лв.:

 • Радослав Кърнолски – VIII клас, СУ „Никола Велчев“, гр. Самоков
 • Елиза Фиоренцо Пидес – VII клас, СУ „П. К. Яворов”, гр. Стралджа

Поощрителни награди:

 • Виктория Янкова Гъркова – VII клас, ОУ „Христо Смирненски”, с. Строево, общ. Марица, обл. Пловдив
 • Георги Брайков и Ивелина Добрева – VI клас, ОУ „Христо Ботев“, гр. Бургас
 • Ивайло Милошев – VI клас, СУ „Никола Велчев“, гр. Самоков
 • Константина Василева Василева – VI клас, СУ „Никола Велчев“, гр. Самоков
 • Пламена Димитрова и Гергана Бончева – VII клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – 70 лв.: не се присъжда

ІІ награда – 40 лв.:

 • Борислав Веселинов Енчев – ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали

ІІІ награда – 20 лв.:

 • Сузан Сунай Идириз – XI а клас, СУ „Васил Левски“,  гр. Главиница, обл. Силистра

                                                                                           д-р Анатолий Кънев

/председател на КПД „Родно Лудогорие”/