П Р О Т О К О Л за класиране на участниците в Националния конкурс–викторина за ученически текстове, рисунки и мултимедия, посветен на похода „По пътя на Бедреддин”

ТЕМИ:

 1. „Времето на Бедреддин /1359–1420 г./ и неговото въстание /1413–1418 г./“
 2. „Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят“
 3. „Светът е за всички“ – тема за рисунка

Днес, 6.03.2020 г., комисия за рисунка в състав: проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев, като разгледа получените рисунки, направи следното класиране:
I група – от І до VІІІ клас
I награда – 70 лв.:

 • Йоанна Йонкова Габровска, V клас, школа „Арт Попово“, гр. Попово, р-л Искра Хаджииванова
  II награда – 40 лв.:
 • Виктория Тодорова Митанова, IV клас, СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра, р-л Мариела Тодорова
  III награда – 20 лв.:
 • Добромира Малчева Малчева, VII клас, школа „Арт Попово“, гр. Попово, р-л Искра Хаджииванова
  Поощрителни награди:
 • Мариета Йорданова Иванова, V клас, школа „Арт Попово“, гр. Попово, р-л Искра Хаджииванова
 • Ивайла Георгиева Стоянова, IV клас, СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра, р-л Мариела Тодорова
  II група – от ІХ до ХІІ клас
  Награди не се присъждат

Днес, 6.03.2020 г., комисия за есе и стихотворение в състав: Джена Славова, д-р Тихомир Стефанов, Ерхан Чаушев, направи следното класиране:
Награди – есе:
I група – от І до VІІІ клас
I награда – 70 лв.:

 • Моника Тодорова, VIII клас, ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра
  II награда – 40 лв.:
 • Даниела Даниелова Райчева, VII клас, II ОУ „Петко Рачов Славейков”, гр. Стара Загора
  III награда – 20 лв.:
 • Крум Руменов Крумов, V клас, СУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан
  ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
  I награда – 70 лв.:
 • Стела Иванова, XI клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
  II награда – 40 лв.:
 • Яница Костадинова, ХI клас, СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра
  III награда – 20 лв.:
 • Симон Спасов, XI клас, ПЗГ„Добруджа”, гр. Силистра
  Поощрителни награди:
 • Марияна Йорданова Липкова, X клас, СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра
 • Елбруст Обретенов, ХI клас, СУ „Хр. Ботев“, гр. Тутракан
 • Ниляй Шериф, Х клас, ЕГ „Хр. Ботев”, гр. Кърджали

Награди – стихотворение:
I група – от І до VІІІ клас
I награда – не се присъжда
II награда – 40 лв.:

 • Яна-Мария Гагова, IV клас, СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра
  III награда – 20 лв.:
 • Кристина Георгиева, VIII клас, ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра
  ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лв.: не се присъжда
II награда – 40 лв.:

 • Яница Костадинова, XI клас, СУ „Н. Й. Вапцаров ”, гр. Силистра
  III награда – 20 лв.:
 • Николай Руменов Николов, XI клас, СУ „Н. Й. Вапцаров ”, гр. Силистра
 • Рая Недева Липкова, X клас, СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра

Днес, 6.03.2020 г., комисия за мултимедийна презентация в състав: Боряна Мекушина, Васил Кънев, направи следното класиране:

І група – от V до VІІІ клас
І награда – 70 лв.:

 • Теодор Калоянов Обретенов, VII клас, СУ „Христо Ботев”, гр Тутракан
  ІІ награда – 40 лв.:
 • Валена Миленова Харизанова и Йолана Живкова Борисова, V клас, II ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Стара Загора

ІІІ награда – 20 лв.:

 • Дениз Кямуран Мехмед, VI клас, СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан
 • Мария, Димитър и Георги Еневи, VІІІ клас, ГПЧЕ „Ромен Ролан“,гр. Стара Загора
  Поощрителни награди:
 • Зефира Христова Стоянова, VI клас, ОУ „Петко Р. Славейков“, гр. Стара Загора
 • Ивайла Нарлева, VII клас, ОУ “Отец Паисий”, гр. Силистра
 • Дара Цветелинова Денева,,VI клас, СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан
 • Стефания Любомирова Дойнова, V клас, СУ „Никола Велчев“, гр. Самоков
 • Симона Станиславова Станилова, VI клас, СУ „Никола Велчев“, гр. Самоков
 • Кристина Георгиева, VІІІ клас, ПЗГ “ Добруджа”, гр. Силистра

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70 лв.:
Никола Сашев Тодоров, Х клас, СУ “Христо Ботев”, гр. Тутракан

ІІ награда – 40 лв.:
Мелих Сезер Нехат, XI клас, СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра
ІІІ награда – 20 лв.:

 • Есра Юзджан Юсеин, Х клас, ЕГ ”Христо Ботев”, гр. Кърджали
  Поощрителна награда:
 • Любослав Иванов Зашев, 9 клас, СУ „Никола Велчев“, гр. Самоков

д-р Анатолий Кънев /председател на КПД „Родно Лудогорие”/