П Р О Т О К О Л

за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина, посветен на 34-тия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, 2020 г., за ученически текстове, рисунки и мултимедия

Теми:

1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско – турска освободителна война – 1877 –  1878 г.

2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.

3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.?

IX – XII клас

1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско – турска Освободителна война – 1877 – 1878 г.

2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.

Днес, 15.09.2020 г., комисия за рисунка в състав:

проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев,

като разгледа получените рисунки, направи следното класиране:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лв:

 • Михаела Михова – 3 клас, школа „Арт Попово“, гр. Попово

II награда – 40 лв:

 • Анифе Мустафова Моллова – 4 клас, школа „Арт Попово“, гр. Попово

III награда – 20 лв:

не се присъжда.

Поощрителни награди:

 • Петя Недкова – 4в клас, ОУ „И. С. Тургенев“, гр. Разград
 • Виктория Неделчева – 5а клас, ОУ „И. С. Тургенев“, гр. Разград
 • Ниляй Али Адем – 5б клас, ОУ „И. С. Тургенев“, гр. Разград
 • Петя Димитрова – 3 клас, НЧ „Ангел Кънчев“, гр. Русе

II група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лв:

не се присъжда.

II награда – 40 лв:

 • Ивайла Петрова – 16 години, школа „Арт Попово“, гр. Попово

III награда – 20 лв:

 • Ралица Петкова – 10а клас, ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен

Днес, 15.09.2020 г., комисия за есе и стихотворение в състав:

Джена Славова, д-р Тихомир Стефанов, д-р Стефан Рангелов,

            направи следното класиране :

Награди – есе:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лв:

 • Пламен Тодоров, 2 клас , СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

II награда – 40 лв:

 • Никол Атанасова, 4 клас , СУ „П. К. Яворов“ гр. Чирпан

III награда – 20 лв:

 • Ваймил Пановски, 8 клас, ПГСАНК „Проф. арх. Стефан Стефанов“, гр. Монтана

Поощрителна награда:

 • Мерт Ерджан Хюсеин, 7 клас, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Вазово

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

I награда – 70 лв:

 • Даниела Стоева, 11 клас, ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен
 • Ивона Вълева, 11 клас, СУ „П. К. Яворов”, гр. Чирпан

II награда – 40 лв:

 • Ивет Йотова, 12 клас, ППМГ „Акад. проф. д-р А. Златаров”, гр. Ботевград

III награда – 20 лв:

 • Емануил Борисов, 9 клас, ПГПЧЕ Плевен, гр. Плевен

Поощрителни награди:

 • Камен Великов, 11 клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
 • Симон Спасов, 11 клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

Награди – стихотворение:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лв:

 • Надя Лазарова, 5 клас, СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

II награда – 40 лв:

 • Мерт Ерджан Хюсеин, 7 клас, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Вазово

III награда – 20 лева

 • Ивайла Стоянова, 4 клас, СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

Поощрителни награди

 • Георги Пощаров, 4 клас, ЦПЛР-ОДК „А. Стоянов“, УЛК „Сладкодумци“, гр.Шумен
 • Васил Пощаров, 4 клас, ЦПЛР-ОДК „А. Стоянов“, УЛК „Сладкодумци“, гр.Шумен

II група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – 70 лв:

 • Ивана Димитрова, 12 клас, ЦПЛР-ОДК „А. Стоянов“, УЛК „Сладкодумци“, гр.Шумен

ІІ награда – 40 лв:

 • Величка Райчева, 12 клас, ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Петрич

ІІІ награда – 20 лв:

 • Джейда Гюрсел Ахмед, 9 клас, ЦПЛР-ОДК „А. Стоянов“, УЛК „Сладкодумци“, гр.Шумен

Поощрителни награди:

 • Селин Гюнери Фикрет, 10 клас, ЦПЛР-ОДК „А. Стоянов“, УЛК „Сладкодумци“, гр.Шумен
 • Синем Хюсмен Исмаил, 9 клас, ЦПЛР-ОДК „А. Стоянов“, УЛК „Сладкодумци“, гр.Шумен

Днес, 15.09.2020 г., комисия за мултимедийна презентация в състав:

Боряна Мекушина, Васил Кънев, Росица Филипова,

направи следното класиране:

Награди – мултимедиен проект:

І група – от І до VІІІ клас

І награда – 70 лв:  

 • Дейвид Димитров, 2 клас, и Кейт Димитрова, 3 клас, СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан

ІІ награда – 40 лв:

 • Виктория Недялкова Неделчева, 5 клас, ОУ ‘‘И. С. Тургенев“, гр. Разград

ІІІ награда – 20 лв:

не се присъжда

Поощрителни награди:

 • Валентин Христозов, 7клас, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – 70 лв:

 • Надя Методиева, 10 клас,  ЕГ„Акад. Людмил Стоянов“, гр.  Благоевград

ІІ награда – 40 лв:

 • Кристина Георгиева, 8 клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

ІІІ награда – 20 лв:

 •  Емануел Енчев, 8 клас, НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград

                                                                       д-р Анатолий Кънев

                                                                      /председател на КПД „Родно Лудогорие”/