Регламент за провеждане на военните игри по време на 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”


По време на похода ще бъдат проведени военни игри на Антиново ханче и в с. Побит камък. Всички желаещи отбори трябва да излъчат по двама представители. По-долу публикуваме регламента за военни игри на Антимово ханче. Участниците ще бъдат запознати с регламента в с. Побит камък през първия ден от Похода.

За участие във военните игри по време на 34-ти поход  „По стъпките на четата на Таньо войвода”, всяко училище следва да определи отбор от двама участника.

Участниците преминават по определеното трасе (полоса), чрез преодоляване на различни препятствия, изпълнение на упражнения за точност, време и оказване на помощ на ранен. Отборът може да бъде в състав от момчета, момичета или смесен.

 1. Началото на състезанието започва с обличане на военна униформа. Поставяне на предпазни средства (каска). (Начало на засичане на времето по сигнал „Старт”)
 2. Следва преодоляване на водно препятствие с оръжие.
 3. Преодоляване на заграждение пълзешком с оръжие.
 4. Преодоляване на препятствие на бегом с оръжие (гумено препятствие – преодолява се чрез преминаване през гумите с ляв и десен крак последователно на бегом).
 5. Хвърляне на граната. Изпълнява се чрез хвърляне на граната по цел (кош). Всяко точно попадение намалява общото време на отбора за преминаване на полосата с 5 (пет) секунди.
 6. Преминаване на заразен участък.
  • Обличане на индивидуални средства за защита – поставяне на противогаз, обуване на защитни чорапи, поставяне на защитни ръкавици и обличане на плащ-наметало.
  • Оказване на помощ на ранен. (Участниците с помощта на помощните средства намиращи се в сектора извършват шиниране на пострадалия крайник на ранения и го поставят на носилката)
  • Изнасяне на пострадалия на носилка от заразения участък.
 7. Финал. (Спиране на времето)