СНЦ „Родно Луогорие“ създаде онлайн пешеходен маршрут в Сборяново

В изпълнение на проект „По пътя на Легендите в „Сборяново““ изготвихме и споделяме пешеходния маршрут, който включва редица забележителности от ИАР „Сборяново“.

Тук ще намерите текето на алианския светец, мястото, където е дръжката на неговата брадва, манастирът му, трякийските светилища и гробници, средновековни разкопки и др.

Маршрутът можете да проследите тук, като можете и сами да посетите местности по Ваше желание.

Проект „По пътя на Легендите в „Сборяново““ е финансиран по ПРСР 2014-2020, подмярка 19.2 на МИГ Исперих, Договор № BG06RDNP001-19.415-0002-C01