18-и традиционен поход “По пътя на Бедреддин”

КПД “Родно Лудогорие” има удоволствието да Ви уведоми, че на 2 и 3 ноември 2014 г. предстои 18-ият традиционен поход “По пътя на Бедреддин”, който ще бъде проведен под формата на семинар в гр. Силистра на 2.11.2014г. в 10.00 ч. Тази година събитието ще бъде организирано съвместно с Историческият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Дружеството стопанисва и похода – “По стъпките на четата на Таньо Войвода” (30 май – 02 юни). Походите са с национален статут със съдействието на Министерство на образованието и науката. Представител на МОН ще бъде г-жа Христина Маркова – главен експерт в МОН. Основни лектори ще бъдат проф. Христо Матанов и доц. Иван Лазаров.
По време на семинара ще се проведат срещи на учители, преподаватели и специалисти, ще се презентират книги и мултимедия и ще бъдат осъществявани публични дискусии. При заявено участие ще получите програмата за организираните мероприятия.
Д-р А. Кънев
 /председател на КПД”Родно Лудогорие”/
гр. София
07.10.2014г