СНЦ „Родно Луогорие“ създаде онлайн пешеходен маршрут в Сборяново

В изпълнение на проект „По пътя на Легендите в „Сборяново““ изготвихме и споделяме пешеходния маршрут, който включва редица забележителности от ИАР „Сборяново“. Тук ще намерите текето на алианския светец, мястото, където е дръжката на неговата брадва, манастирът му, трякийските светилища и гробници, средновековни разкопки и др. Маршрутът можете да проследите тук, като можете и сами …

ВИЖ ОЩЕСНЦ „Родно Луогорие“ създаде онлайн пешеходен маршрут в Сборяново

Изложба „Легендите на Сборяново“ с графики на проф. Петър Чуклев

Скъпи приятели и гости на с. Свещари и община Исперих, СНЦ „Родно Лудогорие“ Ви кани на откриване на изложба с графики на проф. Петър Чуклев, свързана с историята и легендите от ИАР „Сборяново“. Изложбата ще се открие на 30 май от 15.30 ч. в НЧ „Пробуда – 1929“, с. Свещари и ще има продължителност от …

ВИЖ ОЩЕИзложба „Легендите на Сборяново“ с графики на проф. Петър Чуклев

Г Р А Ф И К на 37-ми поход „По пътя на четата на Таньо войвода” – 2022 г.

I ден – 30 май – понеделник  8:00 ч. – Тутракан, пред паметника на Таньо войвода. Кметът открива началото на похода. Поднасяне на венци. Тържествено шествие през града. Поднасяне венци пред паметника на Левски, П.Хитов, ген. Суворов, ген. Киселов  9:00 ч. – Преглед на маршовата и патриотична песен пред община Тутракан  9:30 ч. – Автобусите …

ВИЖ ОЩЕГ Р А Ф И К на 37-ми поход „По пътя на четата на Таньо войвода” – 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 37-МИ НАЦИОНАЛЕН ПОХОД „ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА“ ОТ ГР. ТУТРАКАН ДО КЕРЧАН БАИР, ПОПОВСКО

I. Общи положения 1. С този Регламент/Правила/ се уреждат условията и редът за организиране и провеждане на 37-ми Национален поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“ от гр. Тутракан до Керчан Баир, Поповско. 2. Регламентът /Правилата/ се утвърждават от УС на КПД „Родно Лудогорие“. II. Време и място на провеждане Походът се провежда всяка …

ВИЖ ОЩЕРЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 37-МИ НАЦИОНАЛЕН ПОХОД „ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА“ ОТ ГР. ТУТРАКАН ДО КЕРЧАН БАИР, ПОПОВСКО

                                        СТАТУТ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 37-и ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Националният  ученически  конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка е посветен на  37-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие“, гр. София, и …

ВИЖ ОЩЕ                                        СТАТУТ

ГРАФИК на 36-ия поход „По пътя на четата на Таньо войвода“ – 2021 г.

30 май – неделя 10.00 ч. – Тутракан, пред паметника на Таньо войвода. Поднасяне на цветя. Кметът открива похода. 11.00 ч. – Поднасяне на цветя пред паметника на Васил Левски в града 12.00 ч. – с. Пожарево, пред паметната плоча на Таньо войвода 13.30 ч. – Посещение на резерват „Сборяново“ и Тракийска царска гробница 16.30 …

ВИЖ ОЩЕГРАФИК на 36-ия поход „По пътя на четата на Таньо войвода“ – 2021 г.

Предстои 36-ият поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”.

Уважаеми съмишленици, Предстои 36-ият поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Поход ще има! Разбира се, ще се съобразим с епидемиологичната обстановка в този момент в страната. През целия маршрут от гр. Тутракан, през с. Пожарево, гр. Исперих, гр.Разград и гр.Попово, ще преминат само организаторите, но в съответните населени места, през които походът преминава, …

ВИЖ ОЩЕПредстои 36-ият поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”.

СТАТУТ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 36-тия ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Националният  ученически  конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка е посветен на  36-тия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие“, гр. София, и …

ВИЖ ОЩЕСТАТУТ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА

Сдружение с нестопанска цел “РОДНО ЛУДОГОРИЕ” Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “РОДНО ЛУДОГОРИЕ” свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел “РОДНО ЛУДОГОРИЕ” на 29.03.2021 г. от 11 часа в село Свещари, област Разград, община Исперих, ул. Хан Омуртаг № 24, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на Годишните финансови …

ВИЖ ОЩЕПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА

П Р О Т О К О Л

за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина, посветен на 34-тия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, 2020 г., за ученически текстове, рисунки и мултимедия Теми: 1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско – турска освободителна война – 1877 –  1878 г. 2. Таньо войвода през призмата на съвременния и …

ВИЖ ОЩЕП Р О Т О К О Л

ГРАФИК На 35-и поход „По пътя на четата на Таньо войвода“ – 2020 г.

30 май – събота 9.00 ч. – Тутракан, пред паметника на Таньо войвода. Поднасяне на цветя. Кметът открива похода. 11.00 ч. – с. Пожарево, пред паметната плоча на Таньо войвода               12.00 ч. – Антимово ханче. Цветя на паметната плоча 15.30 ч. – с. Свещари. Паметната плоча на Борис Илиев 18.00 ч. – Пред паметника на …

ВИЖ ОЩЕГРАФИК На 35-и поход „По пътя на четата на Таньо войвода“ – 2020 г.

Национален туристически поход по стъпките на Ботевата чета

Националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета традиционно се приема  като идея на трима големи българи, преминали по маршрута през 1946 година: Павел Делирадев – писател и войвода от ВМРО, Димитър Осинин – писател, фолклорист, преводач, и Иван Велков – историк, баща на археологията в България. Те тръгват „скромно и без шум” от Козлодуйския …

ВИЖ ОЩЕНационален туристически поход по стъпките на Ботевата чета

СТАТУТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 35-тия ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Националният  ученически  конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка е посветен на  35-тия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие“, гр. София, и клуб „Родолюбие“ при ОУ ”Св. Климент Охридски“, гр. Попово, с подкрепата на Министерство на образованието и науката (МОН) и …

ВИЖ ОЩЕСТАТУТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 35-тия ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА”

П Р О Т О К О Л за класиране на участниците в Националния конкурс–викторина за ученически текстове, рисунки и мултимедия, посветен на похода „По пътя на Бедреддин”

ТЕМИ: „Времето на Бедреддин /1359–1420 г./ и неговото въстание /1413–1418 г./“ „Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят“ „Светът е за всички“ – тема за рисунка Днес, 6.03.2020 г., комисия за рисунка в състав: проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев, като разгледа получените рисунки, направи следното класиране: I група – от І …

ВИЖ ОЩЕП Р О Т О К О Л за класиране на участниците в Националния конкурс–викторина за ученически текстове, рисунки и мултимедия, посветен на похода „По пътя на Бедреддин”

СТАТУТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС “По пътя на Бедреддин”

І. Общи положения: Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка е посветен на похода „По пътя на Бедреддин”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие”, гр. София и клуб „Родолюбие” при ОУ ”Св. Климент Охридски”, гр. Попово, с подкрепата на МОН и съдействието на РУО на МОН в страната. Теми: …

ВИЖ ОЩЕСТАТУТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС “По пътя на Бедреддин”

П Р О Т О К О Л за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина, посветен на 34-ия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, 2019 г., за ученически текстове, рисунки и мултимедия

ТЕМИ: I – VIII клас 1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско – турска освободителна война – 1877 – 1878 г. 2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят. 3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.? IX – XII клас 1. Априлското …

ВИЖ ОЩЕП Р О Т О К О Л за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина, посветен на 34-ия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, 2019 г., за ученически текстове, рисунки и мултимедия

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 34-ТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПОХОД „ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА“ ОТ ГР. ТУТРАКАН ДО КЕРЧАН БАИР, ПОПОВСКО

I. Общи положения С този Регламент/Правила/ се уреждат условията и редът за организиране и провеждане на 34-тия Национален поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“ от гр. Тутракан до Керчан Баир, Поповско. Регламентът /Правилата/ се утвърждават от УС на КПД „Родно Лудогорие“. II. Време и място на провеждане Походът се провежда всяка година от …

ВИЖ ОЩЕРЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 34-ТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПОХОД „ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА“ ОТ ГР. ТУТРАКАН ДО КЕРЧАН БАИР, ПОПОВСКО

Регламент за провеждане на военните игри по време на 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”

По време на похода ще бъдат проведени военни игри на Антиново ханче и в с. Побит камък. Всички желаещи отбори трябва да излъчат по двама представители. По-долу публикуваме регламента за военни игри на Антимово ханче. Участниците ще бъдат запознати с регламента в с. Побит камък през първия ден от Похода. За участие във военните игри …

ВИЖ ОЩЕРегламент за провеждане на военните игри по време на 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”

ПРАВИЛА за провеждане на прегледа на маршовата и патриотична песен по време на 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”

ПРАВИЛА за провеждане на прегледа на маршовата и патриотична песен по време на 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо  войвода” За участие в прегледа на маршовата и патриотична песен по време на 34-ти поход  „По стъпките на четата на Таньо войвода“, учениците следва да подготвят и изпълнят песен по избор от предоставения диск, …

ВИЖ ОЩЕПРАВИЛА за провеждане на прегледа на маршовата и патриотична песен по време на 34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”

СТАТУТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 34-тия ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка е посветен на 34-тия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие“, гр. София, и клуб „Родолюбие“ при ОУ ”Св. Климент Охридски“, гр. Попово, с подкрепата на Министерство на образованието и науката (МОН) и …

ВИЖ ОЩЕСТАТУТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 34-тия ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА”

34-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“

Предстои 34-тия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“, който ще се проведе от 30 Май до 2 юни 2019 г.Както всяка година походната колона ще премине през общините Тутракан, Исперих, Разград и Попово.

П Р О Т О К О Л за класиране на участниците в Националния конкурс–викторина за ученически текстове, рисунки и мултимедия, посветен на похода „По пътя на Бедреддин”

ТЕМИ: 1. „Времето на Бедреддин /1359–1420 г./ и неговото въстание /1413–1418 г./“ 2. „Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят“ 3. „Светът е за всички“ – тема за рисунка Днес, 6.02.2019 г., комисия за рисунка в състав: проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев, като разгледа получените рисунки, направи следното класиране: I група …

ВИЖ ОЩЕП Р О Т О К О Л за класиране на участниците в Националния конкурс–викторина за ученически текстове, рисунки и мултимедия, посветен на похода „По пътя на Бедреддин”