previous arrow
next arrow
Slider

ПРАВИЛА за провеждане на прегледа на маршовата и патриотична песен по време на 33-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”

За участие в прегледа на маршовата и патриотична песен по време на 33-ти поход  „По стъпките на четата на Таньо войвода”, учениците следва да подготвят и изпълнят песен по избор от предоставения диск, които ще носят допълнителен бонус към представянето. Ако предоставените песни затрудняват участниците, те изпълняват патриотична песен по избор.  Допълнителен бонус групите ще …

виж ощеПРАВИЛА за провеждане на прегледа на маршовата и патриотична песен по време на 33-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”

Регламент за провеждане на военните игри по време на 33-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”

По време на похода ще бъдат проведени военни игри на Антиново ханче и в с. Побит камък. Всички желаещи отбори трябва да излъчат по двама представители. По-долу публикуваме регламента за военни игри на Антимово ханче. Участниците ще бъдат запознати с регламента в с. Побит камък през първия ден от Похода. За участие във военните игри …

виж ощеРегламент за провеждане на военните игри по време на 33-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 33-ТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПОХОД „ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА“ ОТ ГР. ТУТРАКАН ДО КЕРЧАН БАИР, ПОПОВСКО

  I. Общи положения С този Регламент/Правила/ се уреждат условията и редът за организиране и провеждане на 33-тия Национален поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“ от гр. Тутракан до Керчан Баир, Поповско. Регламентът /Правилата/ се утвърждават от УС на КПД „Родно Лудогорие“.   II. Време и място на провеждане Походът се провежда всяка …

виж ощеРЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 33-ТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПОХОД „ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА“ ОТ ГР. ТУТРАКАН ДО КЕРЧАН БАИР, ПОПОВСКО

33-ти поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“

Предстои 33-тия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“, който ще се проведе от 30 Май до 2 юни 2018 г. Както всяка година походната колона ще премине през общините Тутракан, Исперих, Разград и Попово.

АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГЛЕДА НА МАРШОВАТА И СТРОЕВА ПЕСЕН

Здравейте, във връзка с провеждането на 33-тия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, бихме искали да помолим за вашето мнение по отношение на наградите за Маршова и строева песен. Молим всички заинтересовани да попълнят анкетата на линка по-долу. Към Анкетата

П Р О Т О К О Л за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина, посветен на 32-ия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, 2017 г., за ученически текстове, рисунки и мултимедия

ТЕМИ: I – VIII клас Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско – турска освободителна война – 1877 – 1878 г. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.?   IX – XII клас Априлското въстание 1876 г. …

виж ощеП Р О Т О К О Л за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина, посветен на 32-ия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, 2017 г., за ученически текстове, рисунки и мултимедия

Паралелни светове

Необходим е опитът на много поколения, за да се създаде общество с единна ценностна система. Нашата Татковина е с хилядолетна история, кръстопът на много преселения на народи и люлка на много цивилизации. Опитът на много поколения е налице. Но каква е ценностната система на обществото ни? В последното столетие като с Махалото на Фуко често …

виж ощеПаралелни светове

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Таньо Стоянов Куртев, наричан още Домусчиев, Уйгунсуза и Диарбекирски, е роден на 5 април 1846 г. в гр. Сливен. Израства в заможно и многочислено семейство. Този свободолюбив младеж става член на основания от Левски революционен комитет през 1871 г. в родния му град. Именно Левски го определя за апостол в Търговишко, Омурташко, Котленско и Добричко. …

виж ощеИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА