Класиране – Викторина посветена на 30-ия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, 2015 г

П Р О Т О К О Л

за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина, посветен на 30-ия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, 2015 г., за ученически текстове, рисунки и мултимедия

 

ТЕМИ:

I – VIII клас

1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско – турска освободителна война – 1877 – 1878 г.

2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.

3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.?

 

IX – XII клас

1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско – турска освободителна война – 1877 – 1878 г.

2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.

 

 

Днес, 12.06.2015 г., комисия за рисунка в състав: акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев, като разгледа получените рисунки, направи следното класиране:

 

 

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лева:

– Александър Гинчев – VII кл., СОУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали

II награда – 40 лева

– Петър Хвърчилов – VIII кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

III награда не се присъжда

 

II група – от ІХ до ХІІ клас

I и II награда не се присъждат

III награда – 20 лева

– Николая Милчева – X кл., ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

 

Днес, 12.06.2015 г., комисия за есе и стихотворение в състав: Джена Славова, д-р Тихомир Стефанов, д-р Стоимен Узунов, направи следното класиране :

Награди – есе:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лева:

– Елена Цанкова – VIII кл., ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград

II награда – 40 лева:

– Нихал Шезаи Кязим – VI кл., ОУ „Христо Смирненски“, гр. Дулово

III награда – 20 лева:

– Теодора Евгениева – VI кл., ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово

– Жансели Юксел Мехмед – VI кл., ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово

 

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

Специална награда – 100 лева:

СОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

I награда – 70 лева:

–  Радослав Смаилов – IX кл., СОУ „Христо Ботев“, с. Чепинци, обл. Смолян

II награда – 40 лева:

– Катя Либяховска – IX кл., ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

– Цветелина Първанова – XI кл., ГПЧЕ „Христо Ботев“, гр. Кърджали

III награда – 20 лева:

– Тодор Петков – XI кл., ПГТЛП, гр. Попово

Поощрителна награда:
– Мария Укова –X кл., ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

– Енвер Енвер Атип – X кл., ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

 

Награди – стихотворение:

I група – от І до VІІІ клас

I награда – 70 лева:

– Боя Здравкова – VIII кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

II награда – 40 лева:

– Габриела Георгиева – VI кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

III награда – 20 лева:

– Едис Рейхан Мехмед – VIII кл., ОУ „Христо Смирненски“, гр. Дулово

 

II група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – 70 лева:

– Глория Кънчева – X кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

ІІ награда – 40 лева:

– Мариян Манолов – XI кл., ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

– Веселин Филев – IX кл., ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

ІІІ награда – 20 лева:

– Моника Петрова – X кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра

 

Днес, 12.06.2015 г., комисия за мултимедийна презентация в състав: Боряна Мекушина, Васил Кънев, Росица Филипова, направи следното класиране:

 

Награди – мултимедиен проект:

І група – от І до VІІІ клас

І награда – 70 лева:

– Никола Тодоров – V кл., СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

– Нефсе Камбурова – VII кл., ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

ІІ награда – 40 лева:

– Невена Вълкова – VI кл., ОУ „Св. Климент Охрдиски“, гр. Пазарджик

– Филип Калчев и Николай Жеков – VI кл., СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

ІІІ награда – 20 лева:

– Радостина Калоянова, Симона Росенова и Иван Досев – VII кл., СОУ „Христо Ботев“, гр. Разград

Поощрителна награда:

– Светлана Великова – VIII кл., ОУ „Христо Смирненски“, гр. Дулово

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

І награда – 70 лева:

– Моника Данчева – X кл., СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан

ІІ награда – 40 лева:

– Богомил Желев – IX кл., ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

ІІІ награда – 20 лева:

– Николай Великов –XI кл., ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра

– Стоян Янев и Ахмед Ходжов –X кл., ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Поощрителна награда:

– Станислав Добрев и Павел Рачев – X кл., ПГТЛП, гр. Попово

д-р Анатолий Кънев

/председател на КПД „Родно Лудогорие”/