Последни новини

За знанието, познанието и пътищата на духовната приемственост

д-р Анатолий Кънев

 
„Има разлика между знание и познание – 
знае се отделното, познава се всичкото“. 
Ал. Фол
 
Знае се, че през 2014 г. се навършват 1000 години от историческата битка при крепостта Ключ, когато византийският император Василий ІІ Българоубиец ослепява 14 000 пленени воини от армията на цар Самуил. 
Знае се, че преди 101 години, по време на Междусъюзническата война, българската армия не унищожава изтощената гръцка войска в Кресненското дефиле.
Знаят се всички факти за участието на България във войните за национално обединение (1912-1918), но познава ли се политиката на държавниците, генералите и дипломатите, довела ни до две национални катастрофи?
Знае се за храбростта на българската армия, която, макар и недохранена и зле облечена, печели победа след победа на бойното поле. Но познава ли се унинието и покрусата, завладели българската душа след провала на усилията за национално обединение? Познава ли се изгубената вяра на българите в собствените им възможности?
Знае се, че през 2014 г. се навършват 10 години от членството ни в НАТО. Знае се, че понастоящем България разполага с 25-хилядна армия, а по време на Първата световна война (1914-1918) мобилизацонният състав на Българската армия е достигал 800 000 души. 
Знае се, че България е най-бедният член на Европейския съюз и съседните нам народи, участвали в събитията от 1912-1918 г., имат по-добър жизнен стандарт.
Знае се, че обществото ни е по-разделено от всякога; че каквото и да знаем, то е повод за разделение. (Последните събития в Украйна например отново ни разделиха, този път на русофили и русофоби.)
Но познаваме ли днешната международна политика? Познаваме ли причините, довели до дълбокото разделение на българите? Наясно ли сме какво се случва било в Сирия, било в Украйна, било в Крим? На каква точно политическа игра сме фили или фоби?
Не само да знаем, но и да познаваме е апелът с днешна дата на КПД "Родно Лудогорие", което и тази година, за 29-и път, организира "Поход по стъпките на четата на Таньо войвода". 
Във времена без надежда първенството на духа е сигурна надежда; първенството на онова познание за всичко случило се с народа ни през вековете – безброй покруси, разорения, спадове, умора и упадък, но и възкресения, възходи и триумфи; първеството на духовната приемственост. Познанието за устойчивостта на българския дух, съхранил ни до днес, е сигурна надежда за нас, разделените българи, разделили се през последните десетилетия с не една надежда.
 

29ти поход "ПО ПЪТЯ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА"

 

 

Последна промяна (Сряда, 09 Април 2014г. 10:19ч.)

Продължение...

 

Нашата мисия


Девизът ни е: ДОБРОСЪСЕДСТВО, ДОВЕРИЕ, ИСТИНА. Истината такава, каквато е, независимо дали се харесва някому или не, защото без истина няма доверие, а без доверие няма добросъседство.

Добросъседството, двата етноса са нарушавали само под влиянието на верския фанатизъм и интригите на властите (турски по времето на османското господство и български след Освобождението). Ако не са властите, партиите и политиците, да объркват кората, българите и турците в Лудогорието и сега биха живели безпроблемно, в добросъседство и доверие, защото в бита и на двата етноса има сходство и близост: оръдията на труда и стопанските дейности са еднакви, подобни са игрите и забавите им, приличат си празниците и обичаите, еднакви са баянията и магиите им против беди и болести, а в историческата им памет, въпреки тежките спомени от игото и възродителния процес, са запазени не малко предания за толерантност и взаимопомощ и дори за покровителство от страна на отделни властници, като Сюлейман ага Йълъкоглу от Силистра, Гяур Хасан ефенди от Разград, Гьокмен ага от Топчии и др.


Дружеството се стреми да популяризира тези факти, като акцентира не на онова, което разделя, а на това, което сближава. То организира съвместни мероприятия и празници, поощрява взаимните гостувания по време на битови и семейни чествания, провежда екскурзии и походи за опознаване на родния край и историята му, издава книги, брошури и вестници.Всичко това разбира се, не би било възможно, ако не бе нашият екип от съмишленици и тяхната подкрепа и усилия.

Последна промяна (Вторник, 13 Октомври 2009г. 11:21ч.)